Blog


Blog

Aandacht

november 2015
 
In volle aandacht kan er niets gebeuren
Alleen datgene wat er is
Dan krijgt vrijheid al zijn kleuren
Is er niets meer dat ik mis
In aanwezigheid opgelost
Leef ik in essentie
De Genade die mij heeft bevrijd
Uit de ketenen der tijd.
 

Meditatie

juni 2015
 
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw kwam ik voor het eerst in aanraking met meditatie. Als toen 25-jarige was ik op zoek naar houvast, toen bleek dat mijn ‘voormalige’ geloof me dat niet meer te beiden had. Ik startte een zoektocht langs vele aanbieders, een daarvan was meditatie en die is gebleven. Het boeddhisme waar die meditatie uit voort kwam, kwam pas veel later.
 
Ik kwam met meditatie in aanraking op een bijzondere plek, nl.  in een klooster. Om precies te zijn in het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Daar vond een, zeker voor die tijd, bijzondere kruisbestuiving plaats tussen christendom en boeddhisme.
 
In mijn vorige stukje had ik het over ‘vrije spirituelen’ , d.w.z. mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun spiritualiteit te beleven en dat doen zonder zich aan een richting of religie te binden. Je zou het ook ‘spiritueel shoppen’ kunnen noemen.
Het aanbod is enorm en er zijn weinig richtingaanwijzers die de ‘consument’ wegwijs maken.
Zou dat moeten? Ik geloof het niet.
 
Als ik kijk naar hoe ik mijn ‘spirituele pad’ ben gegaan, dan heb ik dat vooral gedaan door heel veel uit te proberen en ondertussen contact te houden met mijn innerlijke kompas. Ik ben ervan overtuigd dat de meesten van ons beschikken over een innerlijk kompas, een onuitgesproken ‘weten’ wat voor jou bedoeld is en wat niet.
Dat klinkt nogal vaag misschien en toch is dat waar spiritualiteit vaak over gaat: zoeken naar dat waar je nog geen woorden voor hebt, maar waarvan je weet dat het er is.
 
In het westen is een totaal nieuwe vorm van spiritualiteit aan het ontstaan, een vorm die voortkomt uit het zoeken van de generaties van na 1950. De generaties die de kerken achter zich gelaten hebben en nieuwe vormen van zich met elkaar verbinden vorm gaven en vorm geven.
Een mix van christendom, boeddhisme, soefisme enz., waarin meditatie in de meeste gevallen een plaats heeft.
Een nieuwe vorm van leren stilstaan en stil-zijn, die een grote vlucht heeft genomen en waarin we elkaar opnieuw kunnen ont-moeten, wereldwijd, in een gebed zonder woorden.
 

Zuivering

maart 2015

Tijdens mijn meditatie vanmorgen kreeg ik een doorkijkje aangaande hoe het volgens mij komt dat “groen” zo populair is tegenwoordig. Vooropgesteld dat ik er geen enkel bezwaar tegen heb, is het toch opmerkelijk dat dat begrip en alles wat eraan hangt zo'n vlucht heeft genomen.
Het heeft m.i. te maken met onze behoefte aan zuiverheid. Vroeger, d.w.z. tot voor enkele decennia geleden hadden veel mensen nog een religie om zich te zuiveren. Al of niet middels de biecht was men in de gelegenheid om zichzelf te ontlasten. Een tijdlang zijn wij als psychologen in dat gat gestapt.

Tegenwoordig is dat heel wat lastiger om je te ontlasten. In een tijd waarin de kerk en haar dienaren in een ongunstig daglicht staan en er sowieso veel vraagtekens te zetten zijn bij de beleving van het geloof. En bij de psycholoog binnenstappen is tegenwoordig in toenemende mate ook een financiële kwestie. Toch blijft onze behoefte aan zuivering, aan schoonworden en/of schoon zijn, bestaan.

De meesten van ons zijn ervan overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen werken voor ons dagelijks brood en dus zoeken we naar manieren om die overtuiging een plaats te geven. Laatst las ik dat het aantal mensen dat kan worden aangeduid als “vrije spirituelen” gestegen is tot een kwart van de bevolking.
Zomaar vier miljoen mensen die hun spirituele behoefte op een eigen wijze invullen, zonder kerk of richting.
Zou jezelf zuiveren via je voedsel daar niet mooi bij kunnen passen? Zou het zo kunnen zijn dat we
daar ook een ”geloofje” van gemaakt hebben of dat we dat aan het maken zijn?
 

Therapie

Je kunt terecht bij Henk Daniëls, Gestalttherapeut en bij Karin van Kruijsdijk, GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd). Therapie bij Henk Daniëls wordt (deels) vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, Karin van Kruijsdijk wordt - met verwijsbrief - vergoed vanuit de Basisverzekering.
Je kunt ook terecht wanneer je de behandeling zelf betaalt, of deze door de werkgever wordt vergoed. 

Lees verder

Mindfulness

Mindfulness betekent aan-
dachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu, vanuit een vriendelijke, milde en open houding. Het is een houding en manier van leven die ons, ook in ons werk, inspireert. Karin van Kruijsdijk geeft sinds 2007 Mindfulnesstrainingen. 


 
Lees verder

Coaching

In ons werk en persoonlijk leven komen we situaties tegen waarin we tegen de grenzen van onze mogelijkheden op dat moment aanlopen. Dan is het tijd om de balans op te maken, om na te gaan waar de schoen wringt.Lees verder